JAK DBAĆ O AKUMULATOR

Często pytacie nas, jak obchodzić się z akumulatorem, aby jego żywotność była jak najdłuższa. W niniejszym artykule przedstawimy w 10 punktach instrukcję prawidłowego użytkowania akumulatorów.

1. Akumulator należy przechowywać w stanie naładowanym, w suchym pomieszczeniu posiadającym odpowiednią wentylację.

2. Montaż akumulatora należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta pojazdu.

3. Regularnie kontrolować stan naładowania baterii:

 • W akumulatorach z korkami wkręcanymi sprawdzenie odbywa się poprzez pomiar napięcia na biegunach bądź pomiar gęstości elektrolitu. Ewentualne ubytki elektrolitu należy uzupełnić tylko i wyłącznie wodą destylowaną lub demineralizowaną. NIGDY NIE DOLEWAĆ KWASU!
 • W akumulatorach z korkami niewymiennymi, czyli w tak zwanych bateriach zamkniętych (bezobsługowych) stan naładowania należy kontrolować poprzez pomiar napięcia na biegunach lub poprzez wskaźnik naładowania umieszczony w górnej części obudowy akumulatora.

AKUMULATOR WYMAGA ŁADOWANIA JEŻELI:
 • napięcie spoczynkowe (SEM) na końcówkach spadnie poniżej 12.50V,
 • gęstość elektrolitu spadnie poniżej 1.23g/cm3,
 • wskaźnik stanu naładowania zmieni kolor z zielonego na czarny.

4. Napięcie ładowania akumulatora w pojeździe mierzone na końcówkach biegunów akumulatora powinno wynosić (niezależnie od obrotów silnika i włączonych odbiorników):
 • dla instalacji 6V - od 7.0V do 7.2V,
 • dla instalacji 12V - od 14.0V do 14.40V,
 • dla instalacji 24V - od 28.0V do 28.8V.

5.
W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania urządzeń zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrolować stan naładowania oraz w miarę potrzeby doładowywać akumulator z zewnętrznego źródła prądu (do uzyskania pełnego naładowania).

6. Akumulator należy przechowywać w stanie pełnego naładowania. Jeżeli okres przerwy w pracy pojazdu jest dłuższy niż 1 miesiąc, zaleca się odłączenie akumulatora od instalacji elektrycznej.

7. Pozostawienie akumulatora w stanie wyładowanym powoduje jego zasiarczenie. W okresie zimowym może to także doprowadzić do zamarznięcia elektrolitu i uszkodzenia obudowy akumulatora. Elektrolit o gęstości 1.10g/cm3 zamarza w temperaturze -9°C, a elektrolit o gęstości 1.15g/cm3 zamarza w temperaturze -15°C.

8.
W pojeździe z całkowicie rozładowanym akumulatorem nie uruchamiać silnika na tak zwany "pych" lub "popych". Unikać należy także odpalania przy użyciu zewnętrznego źródła zasilania z innego pojazdu - "na kable". Uruchamianie pojazdu w ten sposób może doprowadzić do uszkodzenia akumulatora.

9. Nie dopuszczać do przypadkowych zwarć zewnętrznych akumulatora.

10. Ładowanie akumulatora musi odbywać się w pomieszczeniu z wydajną wentylacją. Do akumulatora nie należy zbliżać się ze źródłami zapłonu - stwarza to niebezpieczeństwo eksplozji. Podczas ładowania należy postępować zgodnie z instrukcją używanej ładowarki, a także zastosować się do niżej podanych zasad:
 • zdemontować akumulator zdejmując jako pierwszą klemę z bieguna    ujemnego, a następnie klemę z bieguna dodatniego,
 • oczyścić obudowę, odkręcić korki, sprawdzić poziom elektrolitu (zalecany poziom to 15-20mm nad krawędzią płyt),
 • podłączyć przewód plusowy ładowarki z biegunem "+", a minusowy z biegunem "-",
 • czas ładowania akumulatora zależy od stopnia rozładowania i wynosi od 16 do 24 godzin,
 • przerwać ładowanie, jeżeli akumulator zaczyna nadmiernie gazować lub jeśli temperatura akumulatora przekroczy 50°C. Unikać przeładowania.


Pogotowie Akumulatorowe 24
ul. Piastów Śląskich 40
55-011 Siechnice

www.pogotowieakumulatorowe24.com
+48 510-376-353


Original on Transparentpng