Sklep z akumulatorami

Akumulatory AGM - instrukcja użytkowania

Akumulator ołowiowo - kwasowy wytwarzany z zastosowaniem technologii AGM nie zawiera elektrolitu w postaci płynnej (jest on zaabsorbowany w materiale aktywnym i separatorach),a co za tym idzie:

Akumulatory AGM - instrukcja użytkowania

AKUMULATORY AGM - INFORMACJE OGÓLNE

Akumulator ołowiowo - kwasowy wytwarzany z zastosowaniem technologii AGM nie zawiera elektrolitu w postaci płynnej (jest on zaabsorbowany w materiale aktywnym i separatorach),a co za tym idzie:

 • nie wymaga uzupełniania płynu w całym okresie eksploatacji,
 • może być użytkowany w dowolnym położeniu bez ryzyka wycieku płynu na zewnątrz - niewylewny,
 • stan naładowania akumulatora może być oceniony tylko na podstawie pomiaru napięcia SEM na końcówkach akumulatora.

MONTAŻ AKUMULATORA W POJEŹDZIE.

Przed przystąpieniem do wymiany akumulatora należy wyłączyć zapłon i wszystkie odbiorniki prądu. Wymiany akumulatora dokonujemy zgodnie z poniższymi punktami:

 • Odłącz stary akumulator - jako pierwszą zdejmij klemę z bieguna ujemnego, a następnie klemę z bieguna dodatniego. Odkręć uchwyt mocujący akumulator i wyjmij starą baterię. Przed włożeniem nowego akumulatora należy sprawdzić czy klemy są czyste, w przypadku zanieczyszczeń należy je oczyścić.
 • Nowy akumulator należy umieść w pojeździe i zamocuj go w sposób określony przez producenta danego pojazdu. Następnie połącz klemę dodatnią z biegunem dodatnim, a klemę ujemną z biegunem ujemnym w sposób gwarantujący ich metaliczny styk na całej powierzchni.
 • Po zakończeniu montażu połączenia zakonserwuj wazeliną techniczną.

ZASADY EKSPLOATACJI

 • Regularnie kontroluj stan naładowania mierząc napięcie SEM na końcówkach akumulatora (przy wyłączonym silniku, odbiornikach i po minimum 24h postoju). Minimalne napięcie powinno wynosić 12,6V.
 • Napięcie ładowania akumulatora w pojeździe mierzone na końcówkach akumulatora (niezależnie od obrotów silnika i włączonych odbiorników) powinno wynosić od 14,0V do 14,4V (dla instalacji 12 wlotowej).
 • W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania świateł zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrolować stan naładowania i w miarę potrzeby doładować akumulator do wymaganych parametrów z zewnętrznego źródła prądu.
 • Akumulator należy eksploatować i przechowywać w stanie pełnego naładowania (napięcie SEM>12,6 V). Jeżeli okres przerwy w pracy pojazdu (obiektu) jest dłuższy niż 1 miesiąc zaleca się odłączenie akumulatora od instalacji elektrycznej.
 • Akumulator wymaga niezwłocznego ładowania (patrz rozdział ,,ładowanie akumulatora") jeżeli: napięcie spoczynkowe (SEM) na końcówkach spadnie poniżej 12,5 V lub napięcie końcowe pod obciążeniem w trakcie wyładowania spadnie poniżej 10,5V. Pozostawienie w stanie wyładowanym grozi nieodwracalną degradacją materiału aktywnego w akumulatorze.
 • Nie uruchamiać silnika przy całkowicie rozładowanym akumulatorze na tzw. ,,pych" lub za pomocą innego pojazdu. Uruchamianie samochodu w ten sposób przy załączonym akumulatorze może doprowadzić do całkowitego zniszczenia akumulatora (po uruchomieniu silnika prąd ładowania o wartości kilkakrotnie wyższej niż dopuszczalny prąd ładowania).
 • Nie dopuszczać do przypadkowych zwarć zewnętrznych akumulatora.
 • Utrzymywać akumulator i miejsca połączeń końcówek z instalacją pojazdu (klemy) w stanie czystym.

ŁADOWANIE AKUMULATORA

Ładować tylko z zasilacza - prostownika o charakterystyce stało - napięciowej (U - constans) z ograniczeniem maksymalnego prądu ładowania o wartości 0,1C20(A).

 • Wymontować akumulator z pojazdu wg pkt 2.1.
 •  Połączyć przewód dodatni prostownika z końcówką dodatnią, a przewód ujemny z końcówką ujemną akumulatora.
 • Włączyć prostownik i wyregulować napięcie ładowania na ­( 14,4V +/- 0,1V) i maksymalny prąd ładowania 0,1C20 (A).
 • Czas ładowania zależy od stopnia wyładowania baterii - od 16 do 24 godzin. W końcowej fazie ładowania powinna wystąpić stabilizacja prądu ładowania w zakresie od 1 do 2A.
 • Po naładowaniu akumulator zamontować w pojeździe.

Samochód nie odpala?

Nie trać czasu! Zadzwoń!

Zadzwoń Zadzwoń
Pogotowie akumulatorowe Wrocław