Sklep z akumulatorami

Akumulatory motocyklowe - instrukcja użytkowania

Sprzedawane przez Pogotowie Akumulatorowe 24 baterie 6V, dostarczane są w stanie suchoładowanym wraz ze zbiornikiem zawierającym elektrolit! Uruchomienie akumulatora zleca się wykonać w specjalistycznej stacji obsługi akumulatorów!

Akumulatory motocyklowe - instrukcja użytkowania

Uwaga:

Elektrolit (rozcieńczony kwas siarkowy) jest silnie żrący i może spowodować poparzenia. Podczas wszelkich operacji przy akumulatorze należy używać rękawic i okularów ochronnych oraz ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Wszelkie operacje przy akumulatorze należy wykonywać w pomieszczeniu dobrze wentylowanym i wyposażonym w bieżącą wodę. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu natychmiast płukać oczy czystą wodą przez kilka minut, po czym bezzwłocznie udać się do lekarza. Akumulator i elektrolit przechowywać z dala od dzieci.

Akumulator serii 6N, 12N, C8 powinien być napełniony do górnego poziomu maksymalnego. Do akumulatora serii YTZ nie należy dolewać dodatkowych ilości elektrolitu (poza zawartością dołączonego pojemnika) ani wody destylowanej. Po uruchomieniu akumulatora serii YTX nie należy go nigdy otwierać. Montaż akumulatora należy przeprowadzić zgodnie ze instrukcja producenta pojazdu.


Zasady prawidłowej eksploatacji

 1. Regularnie kontrolować stan instalacji elektrycznej w pojeździe. Napięcie ładowania akumulatora w pojeździe mierzone na końcówkach biegunów akumulatora, powinno wynosić (niezależnie od obrotów silnika i włączonych odbiorników) dla instalacji: 6V (od 7V do 7,2V), 12V (od 14,0V do 14.4V).
 2. Regularnie kontrolować stan naładowania akumulatora (woltomierz podłączony do biegunów przy niepracującym silniku powinien wskazywać napięcie jałowe 12,6V-12,7V dla akumulatora 12V i 6,3V-6,4V dla akumulatora 6V). Można też zmierzyć gęstość elektrolitu w poszczególnych celach (seria 6N, 12N, C8).
 3. Akumulator należy eksploatować w stanie pełnego naładowania.
 4. W przypadku jazdy miejskiej, częstego używania urządzeń zewnętrznych lub zamontowania w pojeździe dodatkowych odbiorników prądu, należy częściej kontrolować stan naładowania i w miarę potrzeby doładować akumulator z zewnętrznego źródła prądu (do uzyskania pełnego naładowania).
 5. Akumulator rozładowany należy natychmiast doładować (w celu uniknięcia trwałego zasiarcznienia).
 6. Akumulator powinien być właściwie zamocowany i spoczywać pewnie w pojeździe.
 7. Połączenia zacisków przewodów z biegunami akumulatora powinny być okresowo sprawdzane.
 8. Akumulator należy utrzymywać w czystości i chronić przed wilgocią.
 9. Akumulator wyłączany z eksploatacji powinien być w pełni naładowany.


Wyłączanie akumulatora z eksploatacji

Przed wyłączeniem akumulatora z eksploatacji (okres zimowy) należy go wyjąć z pojazdu i naładować do stanu pełnego naładowania. Przechowywać w ciepłym pomieszczeniu z dala od grzejników. Z powodu niewielkiego samorozładowania zalecana jest (nie rzadziej niż co 2 miesiące) okresowa kontrola stanu naładowania akumulatora i w razie potrzeby jego doładowanie (przy spadku napięcia poniżej 12,6V. dla akumulatora 12V i 6,3V dla akumulatora 6V).


Ładowanie akumulatora

 1. Nie zaleca się ładowania akumulatora podłączonego do instalacji pojazdu. Przed ładowaniem należy go z pojazdu wymontować.
 2. Ładowanie powinno się odbywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 3. W pomieszczeniu tym nie używać otwartego ognia. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu mieszanki gazów powstałej podczas procesu ładowania.
 4. W pierwszej kolejności podłączyć przewód dodatni prostownika z biegunem dodatnim akumulatora oraz ujemny prostownika z ujemnym akumulatora.
 5. Uruchomić prostownik.
 6. Akumulator ładować prądem o natężeniu równym max 1/10 wartości jego pojemności znamionowej (np. 4Ah - prąd max. 0,1A, 10Ah - prąd max. 1A).
 7. Jeśli temperatura akumulatora wzrośnie powyżej 55 stopni Celsjusza ładowanie należy przerwać, ostudzić akumulator, a następnie kontynuować ładowanie.
 8. Ładowanie należy zakończyć, jeśli przez dwie kolejne godziny ładowania napięcie akumulatora nie zwiększa się. Akumulator jest w pełni naładowany.
 9. Po zakończeniu procesu ładowania należy (dla uniknięcia iskrzenia i wybuchu gazów) w pierwszej kolejności wyłączyć prostownik, a dopiero potem odłączyć jego przewody od akumulatora.

Prawidłowe napięcie jałowe wynosi 12,6V-12,7V dla sprawnego akumulatora 12V oraz napięcie 6,3V-6,4V dla sprawnego akumulatora 6V.

Prawidłowa gęstość elektrolitu powinna wynosić 1,25-1,26 g/cm3.

Eksploatacja akumulatora z gęstością elektrolitu poniżej 1,24g/cm3 jest niedopuszczalna. Akumulator taki należy natychmiast doładować.

W trosce o środowisko naturalne i zgodnie z obowiązującymi przepisami, punkty sprzedaży detalicznej nowych akumulatorów ołowiowych (kwasowych) zobowiązane są:

 1. przyjąć zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) przy sprzedaży nowego. Zużyty akumulator ołowiowy (kwasowy) lub pojedyncze ogniwo akumulatora przemysłowego ołowiowego (kwasowego) jest odpadem poużytkowym gdy zachowuje podstawowe elementy konstrukcyjne;
 2. pobrać opłatę depozytową w wysokości 30 zł za sztukę, gdy kupujący nie dostarczy zużytego akumulatora ołowiowego (kwasowego) w momencie zakupu nowego i potwierdzić ten fakt w dokumencie pobranie opłaty depozytowej;
 3. zwrócić pobraną opłatę depozytową jeżeli w terminie do 30 dni od daty sprzedaży zostanie dostarczona zużyta bateria kwasowo ołowiowa i fakt ten należy potwierdzić w dokumencie potwierdzającym zwrot opłaty depozytowej.


Uwaga:
Gdy zwrot pobranej opłaty depozytowej w punkcie sprzedaży detalicznej, który pobrał opłatę depozytową, nie jest możliwy (przerwa w działaniu, likwidacja), zwrotu dokonuje najbliższy punkt zbiórki zużytych akumulatorów ołowiowych (kwasowych), wskazany przez producenta lub importera w tej karcie gwarancyjnej. W takim przypadku zwrot opłaty depozytowej następuje w terminie 45 dni od daty zakupu.

Samochód nie odpala?

Nie trać czasu! Zadzwoń!

Zadzwoń Zadzwoń
Pogotowie akumulatorowe Wrocław